1900 0000
info@luatvietan.com

Giải quyết tranh chấp

Trong đời sống xã hội, các cá nhân, tổ chức khi tham quan các quan hệ xã hội thường khó tránh khỏi các bất đồng, xảy ra tranh chấp vì quyền lợi của nhau. Bởi lẽ trên thực tế, quyền của người này sẽ tương ứng với nghĩa vụ của người kia. Nếu các bên không thống nhất, thỏa thuận với nhau được thì dễ dàng xảy ra tranh chấp, và điều này khiến các bên gặp bất lợi về mặt thời gian, tài chính, công sức và tiền bạc. Chính vì vậy, Công ty Luật Việt An với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, am hiểu về pháp luật pháp luật dân sự, hợp đồng, kinh doanh thương mại, lao động, sở hữu trí tuệ, thuế, tài chính-ngân hàng, doanh nghiệp xin cung cấp các dịch vụ pháp lý nhằm đưa ra giải pháp giúp Quý khách tìm được biện pháp và giải quyết tranh chấp nhanh chóng và toàn diện nhất.

Khái quát về giải quyết tranh chấp

Tranh chấp là gì?

Dưới góc độ pháp lý, tranh chấp được hiểu là những mâu thuẫn, bất đồng về quyền và nghĩa vụ các bên trong một quan hệ xã hội nhất định. Tranh chấp thường gắn liền với quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Giải quyết tranh chấp là gì?

Giải quyết tranh chấp là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét và ra quyết định xử lí các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, trên cơ sở xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong vụ việc tranh chấp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Các phương thức giải quyết tranh chấp hiện nay

Trong thực tế, các tranh chấp thuộc các quan hệ xã hội thường được giải quyết thông qua bốn phương thức chính sau:

Giải quyết tranh chấp thương mại thông qua thương lượng

Thương lượng là phương thức được các bên tranh chấp lựa chọn trước tiên và trong thực tiễn phần lớn các tranh chấp được giải quyết bằng phương thức này. Các bên được khuyến khích sẽ tự thương lượng để giải quyết các tranh chấp trên nguyên tắc tôn trọng quyền thỏa thuận của các bên. Ngoài ra, khi giải quyết tranh chấp thương mại bằng thương lượng các bên cũng có thể nhờ tới sự hỗ trợ của luật sư để được phân tích các cơ sở pháp lý và đưa ra các ý kiến tư vấn pháp lý để các bên hiểu rõ và thấy đươc quyền và trách nhiệm của mình nhằm tìm hướng giải quyết cũng như dung hòa được quyền và nghĩa vụ giữa các bên.

Giải quyết tranh chấp thương mại thông qua hòa giải

Hòa giải là các bên tranh chấp thông qua bên trung gian (Hòa giải viên/ trung tâm hòa giải) cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận để đi đến thống nhất một phương án giải quyết bất đồng giữa họ và tự nguyện thực hiện phương án đã thỏa thuận qua hòa giải.

Giải quyết tranh chấp thương mại thông qua Trọng tài

Đây là phương thức các bên thỏa thuận đưa ra những tranh chấp đã hoặc sẽ phát sinh giữa họ ra giải quyết tại Trọng tài và Trọng tài sau khi xem xét sự việc tranh chấp, sẽ đưa ra phán quyết có giá trị cưỡng chế thi hành đối với các bên. Hiện nay, trọng tài hầu hết chỉ giải quyết tranh chấp liên quan đến thương mại.

Giải quyết tranh chấp thương mại thông qua Tòa án

Đây là phương thức giải quyết tranh chấp mà các bên thông qua cơ quan tiến hành tố tụng để giải quyết.

Các dịch vụ tư vấn và giải quyết các tranh chấp của Công ty luật Việt An

Tư vấn và giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp thương mại

 • Tư vấn các quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ kinh doanh thương mại;
 • Tư vấn xác định căn cứ giải quyết tranh chấp và cơ sở pháp lý cho việc giải quyết tranh chấp thương mại;
 • Tư vấn, chuẩn bị liên hệ và đàm phán với các bên liên quan trong việc giải quyết tranh chấp thương mại;
 • Tổ chức thương lượng, hòa giải các bên trong quan hệ tranh chấp thương mại, đại diện thương lượng hòa giải cho khách hàng;
 • Trao đổi và hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp;
 • Luật sư đại diện theo ủy quyền gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan Trọng tài, Tòa án, cơ quan thi hành án để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng.

Tư vấn và giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp hợp đồng

 • Tư vấn các quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ hợp đồng;
 • Tư vấn xác định căn cứ giải quyết tranh chấp và cơ sở pháp lý cho việc giải quyết tranh chấp;
 • Tư vấn, chuẩn bị liên hệ và đàm phán với các bên liên quan trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Tổ chức thương lượng, hòa giải các bên tranh chấp hợp đồng, đại diện thương lượng hòa giải cho khách hàng;
 • Trao đổi và hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin;
 • Luật sư đại diện theo ủy quyền gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan Trọng tài, Tòa án, cơ quan thi hành án để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng.

Tư vấn và giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp

 • Giải quyết tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.
 • Cổ đông, thành viên không góp tiền cho số cổ phần cam kết góp hoặc số vốn cam kết góp;
 • Góp không đủ số cổ phần, số vốn góp đã đăng ký, nhưng vẫn yêu cầu được coi là cổ đông với quyền và lợi ích như của một người đã góp đủ;
 • Tranh chấp phát sinh từ phương thức góp và tài sản góp vốn như: Định giá tài sản không chính xác với giá trị thực tế; Không chuyển sở hữu tài sản góp vốn; Không thỏa thuận với nhau trước về việc góp vốn và giá trị góp vốn bằng tài sản;
 • Không quy định về thời điểm hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp và tính hợp pháp của các hợp đồng chuyển nhượng.
 • Tranh chấp về tư cách cổ đông, thành viên;
 • Tranh chấp vì về các Quyết định đưa ra không công bằng, Quyết định không hợp pháp;
 • Không chấp nhận quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên vì Quyền lợi của mình không được như mong đợi.
 • Tranh chấp giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty
 • Tranh chấp về chọn người đại diện theo pháp luật;
 • Các tranh chấp khác gắn liền với lợi ích của từng thành viên, cổ đông công ty,…
 • Tư vấn và giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp lao động
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên tranh chấp;
 • Tư vấn các phương án giải quyết tranh chấp;
 • Xác định căn cứ giải quyết tranh chấp;
 • Hướng dẫn khách hàng thu thập chứng cứ;
 • Tham gia đàm phán, hòa giải trong vụ án lao động;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục khởi kiện vụ án lao động;
 • Luật sư đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trước Hội đồng trọng tài lao động, Tòa án;
 • Luật sư đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong giai đoạn thi hành án.

Tư vấn các vấn đề liên quan tranh chấp đất đai

 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về thừa kế đất đai – nhà ở, tài sản trên đất
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất, tài sản trên đất
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản trên đất;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản trên đất;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về Hợp đồng mua bán, trao đổi, tặng cho, thế chấp nhà ở gắn liền với đất ở…
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về mốc giới đất đai – nhà ở;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung là đất đai – nhà ở;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có tài sản trên đất;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất.

Tư vấn và giải quyết các vấn đề tranh chấp liên quan đến hôn nhân gia đình

 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về giành quyền nuôi con
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về phân chia tài sản khi ly hôn
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về phân chia các khoản nợ khi ly hôn.

Tư vấn các vấn đề liên quan đến tranh chấp trong lĩnh vực thừa kế

 • Dịch vụ giải quyết các tranh chấp về thừa kế theo di chúc
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đế  hình thức và nội dung của di chúc đã lập;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về việc chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến vấn đề lập di chúc chung của vợ chồng;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan hiệu lực pháp luật của di chúc.
 • Các tranh chấp về thừa kế theo pháp luật
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp đối với các trường hợp thừa kế theo pháp luật;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến xác định người thừa kế theo pháp luật;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến thừa kế thế vị;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;
 • Tư vấn giải quyết tranh về việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác.
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến tranh chấp dân sự khác.

Nhiệm vụ của các luật sư tư vấn về Giải quyết tranh chấp tại Công ty Luật Việt An

 • Tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thông tin về vụ việc, tra cứu văn bản pháp luật, văn bản nội bộ công ty để đưa ra phương án giải quyết tranh chấp;
 • Trao đổi với Quý Khách hàng về phương án giải quyết tranh chấp và lên kế hoạch phối hợp thực hiện;
 • Đại diện cho doanh nghiệp để đàm phán với các bên liên quan để đàm phán nhằm đưa ra phương án giải quyết các tranh chấp bằng con đường thương lượng;
 • Tư vấn, đại diện Quý Khách hàng tham dự các cuộc họp để giải quyết tranh chấp.
 • Đại diện Quý Khách hàng khởi kiện, tham gia tố tụng tại Tòa án hoặc Trọng tài;

Tại sao nên sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật của Công ty luật Việt An?

Kinh nghiệm gần 20 năm hoạt động

 • Công ty luật Việt An được thành lập từ năm 2007, với gần 20 năm hoạt động, đã có kinh nghiệm trong tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý cho hàng nghìn khách hàng trong và ngoài nước, và được biết đến một trong những công ty có kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu trong việc tham gia giải quyết tranh chấp.
 • Ngoài ra, Công ty Luật Việt An am hiểu các thủ tục pháp lý, với kinh nghiệm làm việc lâu năm với các cơ quan quản lý nhà nước tại Việt Nam cũng như có sự kết nối với các công ty luật tại nước ngoài giúp khách hàng giải quyết vấn đề nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, tiền bạc và tránh những rủi ro pháp lý có thể xảy ra.
 • Chúng tôi tự hào đã tư vấn toàn diện các thủ tục pháp lý, đại diện khách hàng thực hiện giải quyết các tranh chấp liên thông qua hình thức thương lượng, hòa giải cũng như tiến hành các thủ tục tố tụng tại cơ quan tòa án, trọng tài. Đại diện cho khách hàng, cá nhân, doanh nghiệp, thương nhân nước ngoài thực hiện thủ tục thi hành án tại Việt Nam.

Đội ngũ luật sư uy tín, chuyên môn cao

Công ty luật Việt An tự hào về đội ngũ luật sư chuyên ngiệp, có bằng cấp chuyên môn đầy đủ, giàu kinh nghiệm trong việc tham gia giải quyết tranh chấp có hiệu quả, có đạo đức nghề nghiệp, luôn đảm bảo tôn trọng, giữ bí mật thông tin của khách hàng, cũng như làm việc trên cơ sở độc lập, trung thực và tôn trọng sự thật khách quan. Sau nhiều năm hoạt động, công ty đã nhận được nhiều sự tín nhiệm của khách hàng.

Chi nhánh văn phòng của công ty

Công ty Luật Việt An với lợi thế có 02 văn phòng của hai ở hai đầu đất nước: Văn phòng chính tại Hà Nội và chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng tôi tin rằng sẽ đảm bảo cung cấp tới Quý khách hàng trong và ngoài nước dịch vụ tư vấn luật tốt nhất và an toàn pháp lý nhất tại Việt Nam. Nếu có bất kì khó khăn vướng mắc liên quan giải quyết tranh chấp tại các lĩnh vực pháp luật khác nhau, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được tư vấn chi tiết!

Lợi ích khi sử dụng phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài
Ngày nay, do xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra một cách vô cùng mạnh mẽ, kéo theo đó là các hoạt động thương mại quốc tế diễn ra ngày càng đa dạng và phát…
Điều khoản giải quyết tranh chấp bằng trọng tài vô hiệu
Trọng tài là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp phổ biến hiện nay. Trọng tài thương mại không có thẩm quyền đương nhiên mà chỉ được giải quyết tranh chấp khi có sự…
Ưu nhược điểm hình thức giải quyết tranh chấp hòa giải thương mại
Các tranh chấp kinh doanh thương mại chủ yếu có nội dung tranh chấp là các hoạt động có mục tiêu sinh lợi. Do đó, tranh chấp kinh doanh thương mại nảy sinh chủ yếu giữa…
Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài
Trọng tài là một trong các phương thức giải quyết tranh chấp phổ biến hiện nay, được nhiều cá nhân, tổ chức lựa chọn. Tuy nhiên, không phải tất cả các vụ tranh chấp đều có…
Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại quốc tế
Trọng tài thương mại quốc tế là phương thức giải quyết tranh chấp được công nhận và áp dụng rộng tãi tại hầu hết các quốc gia trên thế giới. Được lựa chọn dựa trên sự…
Giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại
Hòa giải thương mại là một hình thức giải quyết tranh chấp hòa bình được ưa chuộng bởi các thương nhân hiện nay. Không chỉ có lịch sử phát triển lâu dài, hòa giải thương mại…
Luật mẫu UNCITRAL là gì?
Được tạo ra bởi Ủy ban Luật thương mại quốc tế Liên Hiệp Quốc (UNCITRAL), Luật mẫu UNCITRAL có nhiệm vụ tăng cường sự hòa nhập và đồng nhất trong lĩnh vực thương mại quốc tế,…
So sánh giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hòa giải
Trọng tài và hòa giải là hai phương thức giải quyết tranh chấp đang ngày càng trở nên phổ biến, lý do là bởi sự linh hoạt trong các quy trình, thủ tục giải quyết tranh…
Tranh chấp thương mại quốc tế là gì?
Tranh chấp thương mại quốc tế là một loại tranh chấp và loại tranh chấp này thuộc lĩnh vực thương mại quốc tế
Hòa giải thương mại là gì?
Phương thức thương lượng, hòa giải, trọng tài là các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án hay còn gọi là phương thức giải quyết tranh chấp thay thế
1 2
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp
Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ
Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ
Tư vấn pháp luật đầu tư
Tư vấn pháp luật đầu tư
Tư vấn pháp luật dân sự
Tư vấn pháp luật dân sự
Tư vấn pháp luật lao động
Tư vấn pháp luật lao động
Tư vấn pháp luật tài chính/kế toán/thuế
Tư vấn pháp luật tài chính - kế toán – thuế
Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình
Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình
Tư vấn pháp luật hình sự
Tư vấn pháp luật hình sự
Tư vấn pháp luật đất đai
Tư vấn pháp luật đất đai
Tư vấn pháp luật hành chính
Tư vấn pháp luật hành chính
Trọng tài thương mại
Trọng tài thương mại
Giải quyết tranh chấp
Giải quyết tranh chấp

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370

Văn phòng tại Hà Nội:

Tầng 3, Tòa nhà Hoàng Ngân Plaza, số 125 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa,
Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 66 64 06 06 - (024) 66 64 05 05

Phone: 09 33 11 33 66

Email: info@luatvietan.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh:

P. 04.68, Tầng 4, Sảnh A, Khu văn phòng: Tòa nhà RiverGate Residence, 151-155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (‭028) 36 36 29 65‬ - (028) 36 36 29 75‬

Phone: 09 61 67 55 66

Email : info@luatvietan.com