1900 0000
info@luatvietan.com

Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ

Là một công ty luật đồng thời cũng là một Tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ, Công ty Luật Việt An tự hào hàng năm đã hỗ trợ hàng ngàn lượt nộp đơn đăng ký xác lập và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và nước ngoài cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài nước. Trải qua gần 20 năm hoạt động Đại diện sở hữu trí tuệ Luật Việt An luôn tự hào là một trong những đại diện tại Việt Nam có số lượng đơn nộp cho khách hàng nhiều nhất hàng năm. Đặc biệt, với đọi ngũ các luật sư, người đại diện sở hữu trí tuệ có trình độ cao, chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm và trách nhiệm nghề nghiệp chúng tôi cam kết đem đến cho khách hàng dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ và dịch vụ tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ một cách hoàn hảo nhất, với chi phí hợp lý nhất.

Các lĩnh vực tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ của Công ty luật Việt An

 • Dịch vụ đại diện Sở hữu công nghiệp, tư vấn, đại diện cho khách hàng tiến hành và theo dõi tiến trình đăng ký nhãn hiệu, đăng ký sáng chế, đăng ký kiểu dáng công nghệ, giải pháp hữu ích, quyền tác giả tại Việt Nam;
 • Tư vấn phương án tối ưu đăng ký xác lập quyền đối với nhãn hiệu, bản quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam và nước ngoài;
 • Tư vấn gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích;
 • Tư vấn thủ tục chuyển nhượng đơn, chuyển nhượng văn bằng liên quan đến nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích;
 • Phản đối đơn cấp văn bằng đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích;
 • Tra cứu tình trạng sử dụng nhãn hiệu, tuyên bố hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu tại Việt Nam;
 • Tư vấn, đại diện cho chủ sở hữu khiếu nại và xử lý vi phạm liên quan đến quyền sở hữu nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích;
 • Tư vấn hợp đồng li – xăng/ chuyển giao công nghệ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ;
 • Nhượng quyền thương mại và chuyển nhượng quyền sở hữu liên quan đến nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích;
 • Tư vấn, định giá thương hiệu;
 • Dịch vụ giám định quyền sở hữu trí tuệ.

Cơ sở pháp lý liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ

 • Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022);
 • Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Thông tư 13/2020/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
 • Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.
 • Cùng các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Các cơ sở pháp lý trên được công ty Luật Việt An liệt kê mới chỉ là các văn bản pháp luật quy định về sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Bên cạnh các văn bản này, để có thể hỗ trợ cho quý khách hàng một cách tốt nhất về pháp luật sở hữu trí tuệ, công ty Luật Việt An còn dựa trên các Điều ước quốc tế liên quan tới sở hữu trí tuệ như:

 • Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS);
 • Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp;
 • Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu;
 • Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu;
 • Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới;
 • Cùng nhiều điều ước quốc tế khác có quy định về quyền sở hữu trí tuệ.

Các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật Việt Nam

Các vấn đề về pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam được quy định cụ thể tại Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005 sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm (sau đây gọi chung là Luật Sở hữu trí tuệ). Theo đó, các quy định này được chia thành ba nhóm quy định dựa trên ba nhóm quyền cơ bản của quyền sở hữu trí tuệ như sau:

 • Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.
 • Đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý.
 • Đối tượng quyền đối với giống cây trồng là vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch.

Một số vấn đề pháp lý thường gặp liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Ngoài các vấn đề pháp lý, vướng mắc liên quan đến thủ tục như đăng ký, gia hạn, chấm dứt bảo hộ các đối tượng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì các vấn đề pháp lý thường gặp chủ yếu liên quan đến các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các biện pháp xử lý các hành vi xâm phạm này.

Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được liệt kê trong Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022). Cụ thể:

 • Hành vi xâm phạm quyền tác giả như:
 • Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.
 • Mạo danh tác giả.
 • Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả…
 • Hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí:
 • Sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được bảo hộ trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu;
 • Sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mà không trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời.
 • Hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh:
 • Tiếp cận, thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người kiểm soát hợp pháp bí mật kinh doanh đó;
 • Bóc lột, sử dụng thông tin thuộc bí mật kinh doanh mà ko được phép của chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó;
 • Vi phạm hợp đồng bảo mật hoặc lừa gạt, xui khiến, mua chuộc, ép buộc, dụ dỗ, lợi dụng lòng tin của người có nghĩa vụ bảo mậy nhằm tiếp cận, thu thập hoặc làm lộ bí mật kinh doanh…
 • Hành vi câm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý:
 • Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hành hóa, dịch vụ và trùng cả về hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu;
 • Sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng trước cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ;
 • Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm tương tự với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý nhằm mục đích lợi dụng danh tiếng, uy tín của chỉ dẫn địa lý.

Các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Theo Điều 202, 212, 214 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022 hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể bị áp dụng các biện pháp dân sự (như buộc xin lỗi, cải chính công khai, buộc bồi thường thiệt hại…), xử phạt hành chính (buộc chấm dứt hành vi xâm phạm và bị áp dụng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền) và xử lý hình sự tùy vào mức độ vi phạm.

Lý do tại sao nên chọn công ty Luật Việt An để được tư vấn về pháp luật sở hữu trí tuệ và làm đại diện sở hữu trí tuệ?

Đội ngũ luật sư, người đại diện sở hữu trí tuệ, tư vấn viên có chuyên môn cao, có trách nhiệm nghề nghiệp

Có thể khẳng định, các luật sư, tư vấn viên của công ty Luật Việt An là những người giàu kinh nghiệm, có nhiều kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực pháp luật sở hữu trí tuệ. Không chỉ sở hữu kinh nghiệm chuyên môn thực tế cao, đội ngũ luật sư, tư vấn còn có trách nhiệm với nghề. Với mục tiêu có thể giúp đỡ và cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật một cách tốt nhất, các luật sư, tư vấn viên của công ty Luật Việt An chúng tôi luôn không ngừng học hỏi, nghiên cứu và phát triển kiến thức cho bản thân mình.

Mỗi khi quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc hay gặp khó khăn gì liên quan đến pháp luật sở hữu trí tuệ, công ty Luật Việt An luôn có đầy đủ nguồn nhân lực chất lượng để sẵn sàng hỗ trợ.

Có kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ

Kể từ khi thành lập từ năm 2007 cho đến nay, công ty Luật Việt An đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn cho quý khách hàng các vấn đề liên quan đến pháp luật sở hữu trí tuệ. Trong những năm này, công ty Luật Việt An đã tiếp nhận hàng nghìn ý kiến cần tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ với đa dạng các vấn đề khác nhau từ rất nhiều quý khách hàng.

Với việc luôn luôn cố gắng, luôn luôn phát triển, tư vấn về lĩnh vực sở hữu trí tuệ đã trở thành một trong những lĩnh vực thế mạnh của công ty Luật Việt An. Do đó, quý khách hàng có thể an tâm, tin tưởng, giao phó những vấn đề của mình cho công ty Luật Việt An để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất.

Công ty luật Việt An có văn phòng tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai khu vực trung tâm, phát triển ở hai miền Bắc và Nam. Việc thành lập hai cơ sở ở hai thành phố này giúp quý khách hàng có thể nhận được dịch vụ tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ của Công ty Luật Việt An một cách thuận tiện nhất.

Ngoài ra, công ty Luật Việt An cũng luôn đặt các vấn đề của khách hàng lên hàng đầu. Nắm bắt được nhu cầu cần tư vấn của quý khách hàng luôn có thể phát sinh vào bất cứ thời điểm nào xin vui lòng liên hệ tới công ty Luật Việt An để được giải đáp các vấn đề pháp lý của Quý khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Quý khách hàng có nhu cầu muốn được tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An qua điện thoại, Zalo hoặc gửi email để được chúng tôi hỗ trợ tốt nhất!

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp
Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ
Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ
Tư vấn pháp luật đầu tư
Tư vấn pháp luật đầu tư
Tư vấn pháp luật dân sự
Tư vấn pháp luật dân sự
Tư vấn pháp luật lao động
Tư vấn pháp luật lao động
Tư vấn pháp luật tài chính/kế toán/thuế
Tư vấn pháp luật tài chính - kế toán – thuế
Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình
Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình
Tư vấn pháp luật hình sự
Tư vấn pháp luật hình sự
Tư vấn pháp luật đất đai
Tư vấn pháp luật đất đai
Tư vấn pháp luật hành chính
Tư vấn pháp luật hành chính
Trọng tài thương mại
Trọng tài thương mại
Giải quyết tranh chấp
Giải quyết tranh chấp

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370

Văn phòng tại Hà Nội:

Tầng 3, Tòa nhà Hoàng Ngân Plaza, số 125 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa,
Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 66 64 06 06 - (024) 66 64 05 05

Phone: 09 33 11 33 66

Email: info@luatvietan.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh:

P. 04.68, Tầng 4, Sảnh A, Khu văn phòng: Tòa nhà RiverGate Residence, 151-155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (‭028) 36 36 29 65‬ - (028) 36 36 29 75‬

Phone: 09 61 67 55 66

Email : info@luatvietan.com