1900 0000
info@luatvietan.com

Tư vấn pháp luật đầu tư

Đối với mỗi quốc gia, hoạt động đầu tư được coi như chìa khóa cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Hòa nhập với xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế hiện nay, Việt Nam được đánh giá là một trong các quốc gia có môi trường đầu tư tốt, là điểm đến được lựa chọn của nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp đa quốc gia trên khắp thế giới. Dựa trên những hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài thực tiễn tại Việt Nam, có thể thấy hoạt động đầu tư dưới sự điều chỉnh của pháp luật đầu tư. Do đó, các văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý an toàn và đảm bảo lợi ích cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động đầu tư vì mục tiêu phát triển kinh tế. Luật Đầu tư năm 2020 ra đời càng khẳng định sự nhạy bén của Chính phủ Việt Nam nhằm tiếp sức cho doanh nghiệp trong và ngoài nước liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Các quan hệ pháp luật đầu tư

Trong điều kiện kinh tế thị trường, các quan hệ đầu tư này càng phong phú, đa dạng về nội dung, hình thức cũng như thành phần chủ thể. Dựa vào nội dung và chủ thể của quan hệ pháp luật đầu tư, quan hệ pháp luật đầu tư có thể phân thành hai nhóm chủ yếu:

Quan hệ pháp luật đầu tư phát sinh giữa các nhà đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động đầu tư.

Ví dụ: quan hệ phát sinh giữa các tổ chức, cá nhân trong quá trình góp vốn thành lập doanh nghiệp (công ti trách nhiệm hữu hạn, công ti cổ phần, công ti hợp danh,…); quan hệ phát sinh giữa các tổ chức, cá nhân trong việc hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng, thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (BTO)…Quan hệ pháp luật đầu tư giữa các nhà đầu tư là đối tượng điều chỉnh chủ yếu của luật đầu tư. Nhóm quan hệ đầu tư này có những đặc điểm pháp lí cơ bản sau:

 • Phát sinh trực tiếp trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư;
 • Chủ thể là các nhà đầu tư có tư cách chủ thể pháp lí độc lập, bình đẳng với nhau;
 • Về nội dung, các quan hệ đầu tư là quan hệ tài sản; quyền và nghĩa vụ của các bên luôn gắn liền với đối tượng là các nguồn lực đầu tư;
 • Về hình thức pháp lí, các quan hệ đầu tư được thực hiện thông qua hình thức pháp lí chủ yếu là hợp đồng giao kết giữa các nhà đầu tư hoặc điều lệ của doanh nghiệp.

Quan hệ pháp luật dầu tư phát sinh giữa các nhà đầu tư và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nhóm quan hệ đầu tư này phát sinh trong quá trình thực hiện chức năng quản lý của nhà nước đối với hoạt động đầu tư.

Ví dụ: quan hệ phát sinh giữa các nhà đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình xem xét và cấp giấy chứng nhận đầu tư; trong quá trình thanh tra hoạt động đầu tư và xử lí vi phạm… Quan hệ pháp luật đầu tư này có những đặc điểm pháp lí cơ bản:

 • Phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động quản lí nhà nước về đầu tư;
 • Về chủ thể, nhóm quan hệ này luôn tồn tại hai nhóm chủ thể có vị trí pháp lí không bình đẳng: một bên là cơ quan quản lí nhà nước, một bên là các nhà đầu tư;
 • Cơ sở pháp lí làm phát sinh nhóm quan hệ này là các văn bản quản lí do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật của Công ty Luật Việt An?

Công ty Luật Việt An sẽ cung cấp cho doanh nghiệp trong nước cũng như nhà đầu tư nước ngoài những dịch vụ đầu tư trọn gói đa dạng khác nhau, cụ thể:

Tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

 • Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư trực tiếp, gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam;
 • Tư vấn lập dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để thuê đất thực hiện dự án tại Việt Nam;
 • Tư vấn điều kiện đầu tư, ngành nghề đầu tư phù hợp với nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư và quy định pháp luật đầu tư của Việt Nam;
 • Tư vấn cách thức chuyển tiền đầu tư trước khi thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam hợp pháp;
 • Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tư vấn thành lập công ty liên doanh (có vốn đầu tư nước ngoài cùng vốn Việt Nam ngay khi thành lập công ty);
 • Tư vấn thủ tục Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp doanh nghiệp đã thành lập tại Việt Nam;
 • Xin giấy phép cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam;
 • Xin giấy phép liên quan đến thẻ cư trú, tạm trú và visa cho người nước ngoài làm việc và công tác tại Việt Nam;
 • Thay đổi các thông tin liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài, giấy phép đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Mua bán công ty, sáp nhập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tạm dừng, giải thể: Văn phòng đại diện, chi nhánh, công ty nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các nghĩa vụ thuế, hoàn thuế và các nghĩa vụ khác khi làm việc và đầu tư tại Việt Nam;
 • Tư vấn pháp luật thuế, dịch vụ kế toán, kiểm toán cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tư vấn mở tài khoản chuyển vốn đầu tư;

Tư vấn pháp luật đầu tư Việt Nam ra nước ngoài

 • Tư vấn cho nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài: Xin chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy phép đầu tư ra nước ngoài;
 • Tư vấn điều kiện, hồ sơ, thủ tục đầu tư ra nước ngoài;
 • Tư vấn hồ sơ, thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Tư vấn pháp luật đầu tư theo hợp đồng

 • Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC);
 • Tư vấn đầu tư theo hình thức đối tác công tư (sau đây gọi tắt là PPP);
 • Tư vấn Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (sau đây gọi tắt là hợp đồng BOT);
 • Tư vấn Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh (sau đây gọi tắt là hợp đồng BTO);
 • Tư vấn Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (sau đây gọi tắt là hợp đồng BT)
 • Tư vấn Hợp đồng Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh (sau đây gọi tắt là hợp đồng BOO);
 • Tư vấn Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Thuê dịch vụ (sau đây gọi tắt là hợp đồng BTL);
 • Tư vấn Hợp đồng Xây dựng – Thuê dịch vụ – Chuyển giao (sau đây gọi tắt là hợp đồng BLT);
 • Tư vấn Hợp đồng Kinh doanh – Quản lý (sau đây gọi tắt là hợp đồng O&M);
 • Tư vấn Hợp đồng hỗn hợp.

Về đội ngũ luật sư tại Công ty Luật Việt An, các luật sư đều có bằng cấp chuyên môn đầy đủ, có nhiều năm kinh nghiệm với lĩnh vực luật đầu tư, tỉ lệ tư vấn thành công cao và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Luật Việt An là một trong những công ty về luật đầu tư uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Công ty chuyên cung cấp những giải pháp pháp lý tối ưu nhất, qua đó giúp doanh nghiệp thực hiện hoạt động đầu tư nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, tiền bạc và tránh những rủi ro pháp lý có thể xảy ra, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong quá trình hội nhập quốc tế như hiện nay. Sau nhiều năm hoạt động, Luật Việt An đã nhận được nhiều sự tín nhiệm của khách hàng.

Mọi khó khăn vướng mắc liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật đầu tư của Công ty Luật Việt An để được tư vấn chi tiết!

Nghị định 18/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 40/2018/NĐ-CP quy định về những điều kiện hoạt động bán hàng đa cấp
Ngày 28 tháng 04 năm 2023 chính phủ đã ban hành Nghị định 18/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Toàn văn nghị định 18/2023/NĐ-CP…
Nghị định 18/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 40/2018/NĐ-CP quy định về đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Ngày 28 tháng 04 năm 2023 chính phủ đã ban hành Nghị định 18/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Toàn văn nghị định 18/2023/NĐ-CP…
Thông tư 28/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng
Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 28/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thay thế cho…
Thông tư 08/2023/TT-NHNN quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh
Ngày 30/6/2023 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 08/2023/TT-NHNN quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh. Toàn văn Thông tư 08/2023/TT-NHNN quy định về…
Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
Mới đây, ngày 01/07/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm mang số hiệu 46/2023/NĐ-CP (“Nghị định 46”). Theo đó, Nghị định ban hành nhằm quy định chi tiết…
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp
Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ
Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ
Tư vấn pháp luật đầu tư
Tư vấn pháp luật đầu tư
Tư vấn pháp luật dân sự
Tư vấn pháp luật dân sự
Tư vấn pháp luật lao động
Tư vấn pháp luật lao động
Tư vấn pháp luật tài chính/kế toán/thuế
Tư vấn pháp luật tài chính - kế toán – thuế
Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình
Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình
Tư vấn pháp luật hình sự
Tư vấn pháp luật hình sự
Tư vấn pháp luật đất đai
Tư vấn pháp luật đất đai
Tư vấn pháp luật hành chính
Tư vấn pháp luật hành chính
Trọng tài thương mại
Trọng tài thương mại
Giải quyết tranh chấp
Giải quyết tranh chấp

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370

Văn phòng tại Hà Nội:

Tầng 3, Tòa nhà Hoàng Ngân Plaza, số 125 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa,
Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 66 64 06 06 - (024) 66 64 05 05

Phone: 09 33 11 33 66

Email: info@luatvietan.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh:

P. 04.68, Tầng 4, Sảnh A, Khu văn phòng: Tòa nhà RiverGate Residence, 151-155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (‭028) 36 36 29 65‬ - (028) 36 36 29 75‬

Phone: 09 61 67 55 66

Email : info@luatvietan.com