1900 0000
info@luatvietan.com

Thuế suất thuế gia trị gia tăng (VAT) năm 2023

Thuế giá trị gia tăng (thuế VAT) là loại thuế được tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa và dịch phụ phát sinh từ quá trình sản xuất, lưu thông, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc cân bằng ngân sách nhà nước để cung cấp cho các hoạt động xây dựng, phát triển đất nước. Trước bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi diễn biến phức tạp của thế giới, mức thuế suất giá trị gia tăng đã và đang có nhiều sự thay đổi trong năm 2023. Do o đó, doanh nghiệp kinh doanh các loại hàng hóa và dịch vụ khác nhau cần cập nhật liên tục và nắm rõ tránh những bất lợi trong quá trình hoạt động và thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế.

Thuế VAT

Cơ sở pháp lý:

 • Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2013, 2014, 2016.
 • Nghị quyết 43/2022/QH15 quy định về chính sách miễn, giảm thuế.
 • Nghị định 15/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.
 • Nghị định 41/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng

Đối tượng có nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ dưới mọi ngành nghề, hình thức trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008, bao gồm:

 • Các tổ chức kinh doanh được thành lập và đăng ký kinh doanh theo pháp luật kinh doanh chuyên ngành;
 • Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác;
 • Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư; các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam nhưng không thành lập pháp nhân tại Việt Nam;
 • Cá nhân, hộ gia đình, nhóm người kinh doanh độc lập và các đối tượng khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu.

Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng năm 2023

Nhóm hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 0%

Mức thuế suất 0% áp dụng với nhóm hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế và hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng khi xuất khẩu. Tuy nhiên, các trường hợp sau đây tuy nằm trong nhóm hàng hóa, dịch vụ này nhưng vẫn phải chịu thuế giá trị gia tăng:

 • Chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài;
 • Dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài;
 • Dịch vụ cấp tín dụng;
 • Chuyển nhượng vốn;
 • Dịch vụ tài chính phái sinh;
 • Dịch vụ bưu chính, viễn thông;
 • Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của Chính phủ.

Điều kiện để áp dụng mức thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định điều kiện để áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với hàng hóa xuất khẩu trong trường hợp:

 • Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;
 • Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;
 • Có tờ khai hải quan theo quy định pháp luật.

Lưu ý:

Riêng đối với trường hợp hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam, cơ sở kinh doanh (bên bán) phải có tài liệu chứng minh việc giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam như:

 • Hợp đồng mua hàng hóa ký với bên bán hàng hóa ở nước ngoài;
 • Hợp đồng bán hàng hóa ký với bên mua hàng;
 • Chứng từ chứng minh hàng hóa được giao, nhận ở ngoài Việt Nam như: hóa đơn thương mại theo thông lệ quốc tế, vận đơn, phiếu đóng gói, giấy chứng nhận xuất xứ…;
 • Chứng từ thanh toán qua ngân hàng gồm: chứng từ qua ngân hàng của cơ sở kinh doanh thanh toán cho bên bán hàng hóa ở nước ngoài; chứng từ thanh toán qua ngân hàng của bên mua hàng hóa thanh toán cho cơ sở kinh doanh.

Nhóm hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 5%

 • Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt;
 • Quặng để sản xuất phân bón, thuốc thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng;
 • Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp;
 • Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa qua chế biến, trừ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu;
 • Mủ cao su sơ chế; nhựa thông sơ chế; lưới, dây giềng và sợi để đan lưới đánh cá;
 • Thực phẩm tươi sống; lâm sản chưa qua chế biến, trừ gỗ, măng và sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu;
 • Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn;
 • Sản phẩm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, rơm, vỏ dừa, sọ dừa, bèo tây và các sản phẩm thủ công khác sản xuất bằng nguyên liệu tận dụng từ nông nghiệp; bông sơ chế; giấy in báo;
 • Thiết bị, dụng cụ y tế; bông, băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; sản phẩm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh;
 • Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập, bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học;
 • Hoạt động văn hóa, triển lãm, thể dục, thể thao; biểu diễn nghệ thuật; sản xuất phim; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim;
 • Đồ chơi cho trẻ em; sách các loại, trừ sách chính trị, sách giáo khoa, sách văn bản pháp luật, sách khoa học – kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số;
 • Dịch vụ khoa học, công nghệ theo quy định của Luật khoa học và công nghệ;
 • Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở.

Nhóm hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 10%

Căn cứ tại Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, nhóm hàng hóa, dịch vụ không thuộc trường hợp áp dụng thuế suất 0% và 5% sẽ áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng là 10%. Đây được coi là mức thuế chuẩn, áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ thông thường.

Lưu ý khác về thuế giá trị gia tăng năm 2023

Do chính sách giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% theo Nghị quyết 43/2022/QH15 và Nghị định 15/2022/NĐ-CP chỉ áp dụng đến hết ngày 31/12/2022, mức thuế suất giá trị gia tăng tính đến thời điểm hiện tại (tháng 6/2023) được thực hiện theo Luật Thuế giá trị gia tăng.

Theo Công văn 67/CST-GTGT năm 2023 của Vụ trưởng Vụ chính sách thuế đề xuất giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng về 8% theo 2 phương án sau:

Phương án 1: Giảm 2% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng đang áp dụng mức thuế suất 10%, tức là áp dụng mức thuế suất còn 8%.

Phương án 2: Áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ như đã áp dụng trong năm 2022 theo Nghị quyết 43/2022/QH12 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Về Dự thảo Nghị quyết đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng của Quốc hội đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% đến hết năm 2023 , căn cứ theo công văn thông báo Kết luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng sẽ chỉ đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 43/2022/QH15. Thời gian dự kiến áp dụng việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng bắt đầu từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Bên cạnh đó, Bộ Tài Chính cũng đề xuất giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế VAT đối với cơ sở kinh doanh (hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh).

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về các loại thuế hộ kinh doanh cá thể cần nộp, tư vấn kê khai thuế, tư vấn dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán thuế xin vui lòng liên hệ Đại lý thuế Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp
Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ
Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ
Tư vấn pháp luật đầu tư
Tư vấn pháp luật đầu tư
Tư vấn pháp luật dân sự
Tư vấn pháp luật dân sự
Tư vấn pháp luật lao động
Tư vấn pháp luật lao động
Tư vấn pháp luật tài chính/kế toán/thuế
Tư vấn pháp luật tài chính - kế toán – thuế
Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình
Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình
Tư vấn pháp luật hình sự
Tư vấn pháp luật hình sự
Tư vấn pháp luật đất đai
Tư vấn pháp luật đất đai
Tư vấn pháp luật hành chính
Tư vấn pháp luật hành chính
Trọng tài thương mại
Trọng tài thương mại
Giải quyết tranh chấp
Giải quyết tranh chấp

Bài viết liên quan

Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Hỏi đáp pháp luật

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370

Văn phòng tại Hà Nội:

Tầng 3, Tòa nhà Hoàng Ngân Plaza, số 125 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa,
Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 66 64 06 06 - (024) 66 64 05 05

Phone: 09 33 11 33 66

Email: info@luatvietan.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh:

P. 04.68, Tầng 4, Sảnh A, Khu văn phòng: Tòa nhà RiverGate Residence, 151-155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (‭028) 36 36 29 65‬ - (028) 36 36 29 75‬

Phone: 09 61 67 55 66

Email : info@luatvietan.com