1900 0000
info@luatvietan.com

Nghị định 39/2023/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

Ngày 15/11/2022 Quốc hội ban hành Nghị quyết 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô. Theo đó, việc đấu giá biển số xe ô tô được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng và phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và an ninh mạng. Nghị quyết 73/2022/QH15 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2023. Để việc thực hiện Nghị quyết 73/2022/QH15 ngày 26-06-2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2023/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô.

Toàn văn Nghị định 39/2023/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 73/2022/QH15

Tải Nghị định 39/2023/NĐ-CP tại đây

Thông tin cơ bản của Nghị định 39/2023/NĐ-CP

Những thông tin cơ bản về Nghị định 39/2023/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô bao gồm:

Số ký hiệu: 39/2023/NĐ-CP

Ngày ban hành: 26-06-2023

Ngày có hiệu lực: 01-07-2023

Loại văn bản: Nghị định

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký: Lê Minh Khái

Đối tượng áp dụng

Nội dung nghị định này được áp dụng cho 4 đối tượng chủ yếu như sau:

 • Bộ Công an
 • Tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên được lựa chọn để thực hiện đấu giá biển số xe ô tô.
 • Tổ chức và cá nhân tham gia đấu giá.
 • Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan khác.

Nguyên tắc đấu giá trực tuyến

Nghị định 39/2023/NĐ-CP đã quy định cụ thể các nguyên tắc của hình thức đấu giá trực tuyến được quy định trong Nghị quyết 73/2022/QH15 như sau:

 • Hình thức đấu giá trực tuyến: Đấu giá biển số xe ô tô sẽ được thực hiện qua hình thức trực tuyến trên môi trường mạng.
 • Tuân thủ quy định về đấu giá tài sản: Việc đấu giá biển số xe ô tô phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu giá.
 • An toàn và an ninh mạng: Trong quá trình thực hiện đấu giá trực tuyến, cần đảm bảo an toàn và an ninh mạng để tránh các vi phạm hoặc rủi ro liên quan đến thông tin cá nhân và giao dịch của người tham gia đấu giá.

Niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá biển số xe ô tô

Theo như nội dung quy định tại Nghị định 39/2023/NĐ-CP thì Bộ Công an sẽ chuyển danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá cho tổ chức đấu giá tài sản. Đồng thời, thông báo công khai danh sách và kế hoạch tổ chức đấu giá biển số xe ô tô. Kế hoạch này phải bao bao gồm các nội dung: Danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá, giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước; hình thức và phương thức tổ chức đấu giá; thời gian tổ chức đấu giá; xử lý tình huống đấu giá (nếu có) và các nội dung khác có liên quan. Ngoài ra, các thông tin này cũng sẽ được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an và Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông, và có đường dẫn đến Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản.

Tổ chức đấu giá tài sản cũng phải thông báo công khai danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản, trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản, và niêm yết tại trụ sở của họ. Quy chế đấu giá phải được niêm yết và thông báo công khai trên trang thông tin đấu giá trực tuyến và tại trụ sở của tổ chức đấu giá tài sản. Trong thời gian ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức phiên đấu giá, phải thông báo công khai và niêm yết quy chế đấu giá cũng như danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá.

Việc niêm yết và thông báo công khai các thông tin liên quan đến đấu giá biển số xe ô tô là một biện pháp quan trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu giá. Bằng việc công khai danh sách biển số xe ô tô tham gia đấu giá, giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước, những người tham gia có thời gian để cân nhắc và nắm rõ về các điều kiện và quy định tham gia đấu giá. Điều này giúp đảm bảo rằng các bên có cơ hội bình đẳng để tham gia và đấu giá theo quy định.

Việc niêm yết và thông báo công khai cũng giúp tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh trong quá trình đấu giá. Các thông tin công khai giúp người tham gia có cái nhìn tổng quan về tình hình đấu giá và đưa ra quyết định dựa trên thông tin chính xác và đáng tin cậy. Điều này hạn chế khả năng các thông tin ẩn danh hoặc không chính xác được sử dụng để ảnh hưởng đến kết quả đấu giá.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá phải là tổ chức, cá nhân người Việt Nam đủ điều kiện tham gia đấu giá biển số ô tô theo quy định của Nghị định này và theo quy định của các văn bản pháp luật có liên quan. Đồng thời, người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản trước và tiền đặt trước phải bằng giá khởi điểm của một biển số xe ô tô được đưa ra đấu giá.

Đồng thời, các tổ chức, cá nhân khi đăng ký tham gia đấu giá phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính trung thực trong việc kê khai thông tin để để đăng ký tham gia đấu giá.

Từ các quy định này, có thể thấy rằng việc tham gia đấu giá biển số xe ô tô không chỉ đòi hỏi người tham gia đấu giá đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định mà còn đặt ra yêu cầu về tính chính xác và trung thực từ phía các tổ chức và cá nhân tham gia. Điều này hỗ trợ việc tổ chức quá trình đấu giá một cách minh bạch và đáng tin cậy, góp phần đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của quá trình đấu giá biển số xe ô tô.

Các bước thực hiện đấu giá biển số xe ô tô

Đăng ký tham gia đấu giá: người tham gia đấu giá biển số xe ô tô sẽ được cấp một tài khoản truy cập trên trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể lựa chọn biển số xe ô tô theo nhu cầu từ danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá của tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên toàn quốc để tham gia đấu giá. Đồng thời, người tham gia đấu giá cần nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước của biển số xe ô tô đã chọn vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản và sẽ nhận được mã số tham gia đấu giá của cuộc đấu giá biển số xe ô tô đó.

Tiếp nhận thông tin đăng ký và tiền đặt trước: Tổ chức đấu giá tài sản phải tiếp nhận thông tin đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước từ người tham gia đấu giá. Quá trình tiếp nhận này diễn ra liên tục từ ngày niêm yết thông tin về việc đấu giá tài sản cho đến trước thời điểm tổ chức đấu giá 03 ngày.

Giám sát quá trình đấu giá: Bộ Công an sẽ phân công cán bộ theo dõi và giám sát quá trình tổ chức đấu giá. Các yếu tố quan trọng bao gồm số lượng đấu giá viên, số lượng người tham gia đấu giá, kết quả đấu giá và các vấn đề khác có liên quan. Quy định về trình tự và thủ tục đấu giá không được quy định trong Nghị định này sẽ thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Thông báo kết quả trúng đấu giá

Sau khi phê duyệt kết quả đấu giá, Bộ Công an sẽ gửi thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô ngay vào hòm thư điện tử và thông báo qua tin nhắn đến số điện thoại đã đăng ký tài khoản truy cập của người trúng đấu giá. Thông báo này thay thế hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc hợp đồng bán tài sản nhà nước. Nội dung của thông báo kết quả trúng đấu giá bao gồm: Biển số xe ô tô trúng đấu giá, tên, mã định danh của cá nhân hoặc tổ chức (nếu chưa được cấp mã định danh, thì ghi mã số thuế hoặc số quyết định thành lập tổ chức), địa chỉ của người trúng đấu giá, giá trúng đấu giá, số tiền phải nộp, số tài khoản chuyên thu do Bộ Công an mở tại ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài để nộp tiền trúng đấu giá, thời hạn nộp tiền trúng đấu giá, cũng như thông báo việc huỷ kết quả đấu giá nếu không nộp đủ số tiền trúng đấu giá theo quy định.

Theo quy định, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an mở tại ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký xe.

Quy định về thông báo kết quả trúng đấu giá và việc nộp tiền sau khi trúng đấu giá đảm bảo sự minh bạch và chắc chắn cho quá trình đấu giá biển số xe ô tô, giúp bảo vệ quyền lợi của người trúng đấu giá và đảm bảo sự công bằng và trung thực trong việc thực hiện quy trình này. Việc sử dụng thông báo kết quả trúng đấu giá thay cho hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc hợp đồng bán tài sản nhà nước sẽ rút bớt các thủ tục, giấy tờ không cần thiết, tiết kiệm được cả thời gian và chi phí.

Các trường hợp hủy kết quả đấu giá biển số xe ô tô

Theo nghị định 39/2023/NĐ-CP, kết quả đấu giá biển số xe ô tô sẽ bị huỷ khi rơi vào một trong các tường hợp sau:

 • Người trúng đấu giá không xác nhận biên bản đấu giá: Trong trường hợp người trúng đấu giá không xác nhận biên bản đấu giá, việc đấu giá được coi như không chấp nhận và hợp đồng mua bán tài sản đấu giá không được hình thành.
 • Không nộp đủ tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày: Nếu người trúng đấu giá không nộp đủ tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, việc đấu giá cũng bị hủy và hợp đồng mua bán tài sản đấu giá không thành lập.
 • Không làm thủ tục đăng ký biển số xe ô tô trúng đấu giá: Nếu người trúng đấu giá không thực hiện đầy đủ và đúng quy trình thủ tục đăng ký biển số xe ô tô trúng đấu giá theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 73/2022/QH15, việc đấu giá cũng bị hủy và hợp đồng mua bán tài sản đấu giá không hình thành.
 • Vi phạm về tính trung thực của hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong trường hợp người tham gia đấu giá vi phạm về tính trung thực của hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, việc đấu giá cũng bị hủy và hợp đồng mua bán tài sản đấu giá không được thành lập.

Các quy định về hủy kết quả đấu giá biển số xe ô tô trong Nghị định 39/2023/NĐ-CP đều nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình đấu giá, từ đó đảm bảo quyền lợi của người tham gia đấu giá và sự chính xác và đáng tin cậy của thông tin đấu giá. Tránh trường hợp các cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nhưng vẫn tham gia đấu giá làm ảnh hưởng tới các cá nhân, tổ chức khác.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật liên quan đến pháp luật hành chính, dân sự, hay các vấn đề pháp lý liên quan đấu giá biển số xe ô tô, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp
Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ
Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ
Tư vấn pháp luật đầu tư
Tư vấn pháp luật đầu tư
Tư vấn pháp luật dân sự
Tư vấn pháp luật dân sự
Tư vấn pháp luật lao động
Tư vấn pháp luật lao động
Tư vấn pháp luật tài chính/kế toán/thuế
Tư vấn pháp luật tài chính - kế toán – thuế
Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình
Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình
Tư vấn pháp luật hình sự
Tư vấn pháp luật hình sự
Tư vấn pháp luật đất đai
Tư vấn pháp luật đất đai
Tư vấn pháp luật hành chính
Tư vấn pháp luật hành chính
Trọng tài thương mại
Trọng tài thương mại
Giải quyết tranh chấp
Giải quyết tranh chấp

Bài viết liên quan

Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Hỏi đáp pháp luật

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370

Văn phòng tại Hà Nội:

Tầng 3, Tòa nhà Hoàng Ngân Plaza, số 125 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa,
Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 66 64 06 06 - (024) 66 64 05 05

Phone: 09 33 11 33 66

Email: info@luatvietan.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh:

P. 04.68, Tầng 4, Sảnh A, Khu văn phòng: Tòa nhà RiverGate Residence, 151-155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (‭028) 36 36 29 65‬ - (028) 36 36 29 75‬

Phone: 09 61 67 55 66

Email : info@luatvietan.com